Rettshjelp for brukere av Nav

Jurist og rettshjelper Ina Dølerud tilbyr juridisk rådgivning og bistand, først og fremst på rettsområdet trygderett.

Mitt fokus er å gi god oppfølging til klienter overfor NAV. Jeg har høy kompetanse, gunstige priser og er sterkt engasjert i trygderettsspørsmål.

Jeg tilbyr god tid og nær oppfølging for mine klienter.

Ta kontakt på telefon for en uforpliktende samtale eller skriv til meg på mail.


Rettshjelp for brukere av NAV post@navbrukere.no Telefon: 90190091

Jurist Ina Dølerud

Jurist og rettshjelper Ina Dølerud har god erfaring med NAVsaker.
Ina Dølerud ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2013. Hun jobbet ved et advokatfirma fra 2015 til 2017 og har også jobbet i NAV en kort periode.

Hun er spesielt engasjert i trygderett og skrev en masteroppgave om «NAVs veiledningsplikt» som hun fikk svært god karakter på og mange gode ord om av sensor i ettertid.

Ina Dølerud ble rammet av sykdom som 25-åring og har levd med kronisk sykdom siden. Fordi hun kjenner trygdesystemet som bruker, ansatt i NAV og som engasjert jurist med trygde- og helserett som spesialfelt, har hun en unik kompetanse i å bistå brukere av NAV.

Hun tar oppdrag i hele landet.


Rettshjelp for brukere av NAV post@navbrukere.no Telefon: 90190091

Betingelser

Timepris

Pris på forespørsel.

Ta kontakt for å få et tilbud.

Fri rettshjelp

I enkelte tilfeller kan det innvilges fri rettshjelp. Det betyr at det offentlige dekker det meste av utgiftene til juridisk bistand i forbindelse med saken. Det påløper en egenandel på litt i overkant av tusen kroner.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er for tiden kr 246.000,- for enslige og 369.000,- for andre som har felles økonomi. I tillegg kommer en formuesbegrensning.

For trygdesaker må det foreligge et negativt vedtak fra NAV som kan påklages. Vær oppmerksom på at NAV har frister som må overholdes.

Dersom man får omgjort et negativt vedtak, kan man søke om å få dekket saksomkostningene av NAV, jf. forvaltningsloven § 36. Det kan imidlertid ikke garanteres slik dekning

Rettshjelpsforsikring

Noen forsikringer kan inneholde en egen rettshjelpsforsikring. Den kan dekke utgifter til juridisk bistand etter nærmere bestemte vilkår dersom det er oppstått tvist i en sak du er part i. Som regel påløper det en egenandel. Undersøk med ditt forsikringsselskap.


Rettshjelp for brukere av NAV post@navbrukere.no Telefon: 90190091

Kontakt

Send meg epost, ring, eller send en melding via Facebook.


«Kvalifisert hjelp lønner seg»

Ina Dølerud
Jurist og Rettshjelper


Rettshjelp for brukere av NAV post@navbrukere.no Telefon: 90190091