Betingelser

Timepris

Pris på forespørsel.

Ta kontakt for å få et tilbud.

Fri rettshjelp

I enkelte tilfeller kan det innvilges fri rettshjelp. Det betyr at det offentlige dekker det meste av utgiftene til juridisk bistand i forbindelse med saken. Det påløper en egenandel på litt i overkant av tusen kroner.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er for tiden kr 246.000,- for enslige og 369.000,- for andre som har felles økonomi. I tillegg kommer en formuesbegrensning.

For trygdesaker må det foreligge et negativt vedtak fra NAV som kan påklages. Vær oppmerksom på at NAV har frister som må overholdes.

Dersom man får omgjort et negativt vedtak, kan man søke om å få dekket saksomkostningene av NAV, jf. forvaltningsloven § 36. Det kan imidlertid ikke garanteres slik dekning

Rettshjelpsforsikring

Noen forsikringer kan inneholde en egen rettshjelpsforsikring. Den kan dekke utgifter til juridisk bistand etter nærmere bestemte vilkår dersom det er oppstått tvist i en sak du er part i. Som regel påløper det en egenandel. Undersøk med ditt forsikringsselskap.


Rettshjelp for brukere av NAV post@navbrukere.no Telefon: 90190091