Jurist Ina Dølerud

Jurist og rettshjelper Ina Dølerud har god erfaring med NAVsaker.
Ina Dølerud ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2013. Hun jobbet ved et advokatfirma fra 2015 til 2017 og har også jobbet i NAV en kort periode.

Hun er spesielt engasjert i trygderett og skrev en masteroppgave om «NAVs veiledningsplikt» som hun fikk svært god karakter på og mange gode ord om av sensor i ettertid.

Ina Dølerud ble rammet av sykdom som 25-åring og har levd med kronisk sykdom siden. Fordi hun kjenner trygdesystemet som bruker, ansatt i NAV og som engasjert jurist med trygde- og helserett som spesialfelt, har hun en unik kompetanse i å bistå brukere av NAV.

Hun tar oppdrag i hele landet.


Rettshjelp for brukere av NAV post@navbrukere.no Telefon: 90190091